бул. Пещерско шосе №134

flamingo.group@abv.bg

+359 886 01 01 01;

+359 886 03 30 44

Жилищен комплекс
"Орхидея 1"

Адрес: бул. Пещерско шосе № 134

За комплекса

  • Секции 5 (А, Б, В, Г, Д);
  • В продажба: Секция Г, Секция Д;
  • Етажи: 8-10;
  • Свободни гаражи в продажба;
  • Свободни паркоместа в продажба;

Ситуация и локация

Комплекс Орхидея 1 Ситуация Комплекс Орхидея Секция А Комплекс Орхидея Секция Б Комплекс Орхидея Секция Б Комплекс Орхидея Секция Б Комплекс Орхидея Секция Б

Изберете секция, за да прегледате свободните апартаменти за продажба!

Секции със 100% продадени апартаменти

Комплекс "Орхидея 1" секция "А"

Комплекс-Орхидея1-Секция-А

Етап-1 Етап 1 - С разрешително за ползване (Акт 16)

Комплекс "Орхидея 1" секция "Б"

Комплекс-Орхидея1-Секция-Б

Етап-2 Етап 2 - С разрешително за ползване (Акт 16)

Комплекс "Орхидея 1" секция "В"

Комплекс-Орхидея1-Секция-В

Етап-3 Етап 3 - С разрешително за ползване (Акт 16)