бул. Пещерско шосе №134

flamingo.group@abv.bg

+359 886 01 01 01;

+359 886 03 30 44

Жилищен комплекс
"Орхидея 2"

Адрес: ул. Рая №10

За комплекса

  • Секции 3 (А, Б, В);
  • В продажба: Секция А, Секция Б, Секция В;
  • Етажи: 8-10;
  • Свободни гаражи в продажба;
  • Свободни паркоместа в продажба;

отстъпка

Секция "В" |  до 30.09.18г.

Отстъпката не е отразена в цената при детайлната информация за апартаментите и не важи за апартаменти с промоционални цени.

Детайлна информация за секцията и свободните апартаменти в нея

Изби

Комплекс-Орхидея2-секцияА-изби

Етаж1

Описание Обща
застроена
площ
Цена Статус Детайли
Гараж 1 39.45 15600.00  
Гараж 2 25.22   Продаден
Гараж 3 23.48 11880.00  
Гараж 4 26.73 11800.00  
Гараж 5 30.88 Продаден
Гараж 6 30.71 12200.00  
Гараж 7 28.19 Продаден
Гараж 8 32.02 Продаден
Гараж 9 33.05 Продаден
Гараж 10 28.02 11800.00  
Гараж 11 29.82   Продаден
Гараж 12 35.29 14000.00  
Гараж 13 39.53 Продаден
Гараж 14 45.25 17900.00  
Гараж 15 31.50 Продаден
Гараж 16 31.68 12500.00
Гараж 17 28.38 11800.00  
Гараж 18 28.52 11800.00  
Гараж 19 32.77 13000.00  
Парко-
места
5900

Ситуация на етаж 1 - Партер

Комплекс-Орхидея2-секцияА-ет1

Етаж2

Описание Обща
застроена
площ
Цена Статус Детайли
Апарт.1 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 69.73 45324.50  
Апарт.2 дневна-трапез.,2спал.б-wc,wc,тераса 94.40 51900.00 Промоционална цена
Апарт.3 дневна-трапез.,2спал.б-wc,wc,тераса 96.29 62588.50  
Апарт.4 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 62.74 Продаден
Апарт.5 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 62.73 40774.50  
Апарт.6 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 62.82 Продаден
Апарт.7 дневна-трапез.,2спал.б-wc,wc,тераса 100.3 65195.00  
Апарт.8 дневна-трапез.,2спал.б-wc,wc,тераса 98.60 Продаден
Апарт.9 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 64.61 41996.50  

Ситуация на етаж 2 - Първи жилищен

Комплекс-Орхидея2-секция-В-ет2

Етаж3

Описание Обща
застроена
площ
Цена Статус Детайли
Апарт.10 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 69.94 Продаден
Апарт.11 дневна-трапез.,2спал.б-wc,wc,тераса 94.77 51900.00 Промоционална цена
Апарт.12 дневна-трапез.,2спал.б-wc,wc,тераса 96.81   Продаден
Апарт.13 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 63.58 Продаден
Апарт.14 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 63.51 Продаден
Апарт.15 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 63.64 Продаден
Апарт.16 дневна-трапез.,2спал.б-wc,wc,тераса 101.58 66027.00  
Апарт.17 дневна-трапез.,2спал.б-wc,wc,тераса 98.80 Продаден
Апарт.18 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 65.14 Продаден

Ситуация на етаж 3 - Втори жилищен

Комплекс-Орхидея2-секцияВ-ет3

Етаж4

Описание Обща
застроена
площ
Цена Статус Детайли
Апарт.19 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 69.94 Продаден
Апарт.20 дневна-трапез.,2спал.б-wc,wc,тераса 94.67 Продаден
Апарт.21 дневна-трапез.,2спал.б-wc,wc,тераса 96.78 62907.00  
Апарт.22 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 63.44   Продаден
Апарт.23 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 63.40 Продаден
Апарт.24 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 63.57 Продаден
Апарт.25 дневна-трапез.,2спал.б-wc,wc,тераса 101.53 Продаден
Апарт.26 дневна-трапез.,2спал.б-wc,wc,тераса 98.77 Продаден
Апарт.27 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 65.08 Продаден

Ситуация на етаж 4 - Трети жилищен

Комплекс-Орхидея2-секцияВ-ет4

Етаж5

Описание Обща
застроена
площ
Цена Статус Детайли
Апарт.28 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 69.87 Продаден
Апарт.29 дневна-трапез.,2спал.б-wc,wc,тераса 94.67 Продаден
Апарт.30 дневна-трапез.,2спал.б-wc,wc,тераса 96.51   Продаден
Апарт.31 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 63.34   Продаден
Апарт.32 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 63.33 Продаден
Апарт.33 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 63.48 Продаден
Апарт.34 дневна-трапез.,2спал.б-wc,wc,тераса 101.22 65793.00  
Апарт.35 дневна-трапез.,2спал.б-wc,wc,тераса 98.73 Продаден
Апарт.36 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 65.05 Продаден

Ситуация на етаж 5 - Четвърти жилищен

Комплекс-Орхидея2-секция-В-ет5

Етаж6

Описание Обща
застроена
площ
Цена Статус Детайли
Апарт.37 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 69.84 Продаден
Апарт.38 дневна-трапез.,2спал.б-wc,wc,тераса 94.67 Продаден
Апарт.39 дневна-трапез.,2спал.б-wc,wc,тераса 96.51 62731.50  
Апарт.40 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 63.23 Продаден
Апарт.41 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 63.19 Продаден
Апарт.42 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 63.29 Продаден
Апарт.43 дневна-трапез.,2спал.б-wc,wc,тераса 100.80   Продаден
Апарт.44 дневна-трапез.,2спал.б-wc,wc,тераса 98.73 Продаден
Апарт.45 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 65.00 42250.00  

Ситуация на етаж 6 - Пети жилищен

Комплекс-Орхидея2-секция-В-ет6

Етаж7

Описание Обща
застроена
площ
Цена Статус Детайли
Апарт.46 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 69.78 Продаден
Апарт.47 дневна-трапез.,2спал.б-wc,wc,тераса 94.66 Продаден
Апарт.48 дневна-трапез.,2спал.б-wc,wc,тераса 96.50 62725.00  
Апарт.49 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 63.05 Продаден
Апарт.50 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 62.94 Продаден
Апарт.51 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 63.08   Продаден
Апарт.52 дневна-трапез.,2спал.б-wc,wc,тераса 100.77   Продаден
Апарт.53 дневна-трапез.,2спал.б-wc,wc,тераса 98.73 Продаден
Апарт.54 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 64.94 Продаден

Ситуация на етаж 7 - Шести жилищен

Комплекс-Орхидея2-секция-В-ет7

Етаж8

Описание Обща
застроена
площ
Цена Статус Детайли
Апарт.55 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 69.77 Продаден
Апарт.56 дневна-трапез.,2спал.б-wc,wc,тераса 94.57 Продаден
Апарт.57 дневна-трапез.,2спал.б-wc,wc,тераса 96.46 62699.00  
Апарт.58 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 62.88 Продаден
Апарт.59 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 62.82 Продаден
Апарт.60 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 64.32 Продаден
Апарт.61 дневна-трапез.,2спал.б-wc,wc,тераса 100.66   Продаден
Апарт.62 дневна-трапез.,2спал.б-wc,wc,тераса 98.71 Продаден
Апарт.63 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 64.92 Продаден

Ситуация на етаж 8 - Седми жилищен

Комплекс-Орхидея2-секция-В-ет8

Етаж9

Описание Обща
застроена
площ
Цена Статус Детайли
Апарт.64 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 69.74 45331.00  
Апарт.65 дневна-трапез.,2спал.б-wc,wc,тераса 94.45 51900.00 Промоционална цена
Апарт.66 дневна-трапез.,2спал.б-wc,wc,тераса 96.36 52900.00 Промоционална цена
Апарт.67 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 62.78 40807.00  
Апарт.68 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 62.77 Продаден
Апарт.69 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 62.92 40898.00  
Апарт.70 дневна-трапез.,2спал.б-wc,wc,тераса 100.53 Продаден
Апарт.71 дневна-трапез.,2спал.б-wc,wc,тераса 98.65 Продаден
Апарт.72 дневна-трапез.,спал.б-wc,тераса 64.84 Продаден

Ситуация на етаж 9 - Осми жилищен

Комплекс-Орхидея2-секция-В-ет9

Етаж10